Nụ cười và nước mắt

Người – Cái quả lắc giữa nụ cười và nước mắt.

Xem Thêm Tác Giả Goerge Gordon Byron