Nói tốt cho chồng mình

Không có người đàn bà nào mà không thích nghe người khác nói xấu kẻ thù của mình hơn là nói tốt cho chồng mình.

Xem Thêm Tác Giả De Marie Laure De Noailles