Nói không có nội dung

Nói không có nội dung cũng như phát ra tiếng mà không có suy nghĩ.

Xem Thêm Tác Giả Virgil (La Mã)