Nỗi đau

Kể nỗi đau của mình ra là làm cho nó nhẹ bớt.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Pháp