Nỗi đau không lời

Thế giới không có đau buồn nào có thể so sánh được với nỗi đau không lời.

Xem Thêm Tác Giả Longfellow (Mỹ)