Nỗi đau của ký ức

Sadness is always the legacy of the past; regrets are pains of the memory.
Nỗi buồn là di sản của quá khứ; sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh