Nơi có niềm vui

Tôi luôn cố gắng học hỏi từ quá khứ, nhưng tôi lên kế hoạch cho tương lai bằng cách tập trung vào hiện tại. Đấy mới là nơi có niềm vui.

Xem Thêm Tác Giả Luôn mỉm cười với cuộc sống