Nói chuyện với người khác

Nói chuyện với người khác lúc nào cũng tán đồng ý kiến của mình,giống như đùa với bóng. Vui đấy nhưng chóng chán.

Xem Thêm Tác Giả T.Calile

Nói chuyện với người khác

Nói chuyện với người khác lúc nào cũng tán đồng ý kiến của mình,giống như đùa với bóng. Vui đấy nhưng chóng chán.

Xem Thêm Tác Giả T.Calile