Nỗi buồn đau sẽ không dịu đi

Tôi đã học được rằng…
Nỗi buồn đau sẽ không dịu đi nếu chỉ ngồi than thân trách phận, mà phải vượt qua bằng ý chí mạnh mẽ.

Xem Thêm Tác Giả Luôn mỉm cười với cuộc sống