Nỗi bất hạnh lớn nhất

Sự chia ly trước cái chết và ly biệt lứa đôi chính là nỗi bất hạnh lớn nhất.

 

Xem Thêm Tác Giả Senneca