Nịnh đàn bà

Người đàn ông nào nịnh đàn bà là không hiểu họ, người đàn ông nào ngược đãi họ thì lại càng không hiểu họ hơn.

Xem Thêm Tác Giả De Salm