Niềm vui sau nỗi khổ

Ngọt ngào thay niềm vui sau nỗi khổ.

Xem Thêm Tác Giả John Dryden