Niềm vui lớn nhất trong cuộc sống

Niềm vui lớn nhất trong cuộc sống

Niềm vui lớn nhất trong cuộc sống là làm được cái gì mà người đời cho rằng ta không làm được.

Xem Thêm Tác Giả Walter Bagehot