Niềm vui chân chính

Có một niềm vui chân chính trong cuộc sống, đó là làm cho người mà ta yêu có được niềm vui.

Xem Thêm Tác Giả Russeau