Niềm hạnh phúc

Niềm hạnh phúc của hai người đã xa nhau là vẫn được sự quan tâm và nhắc nhở qua những kỷ niệm vui buồn của nhau.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh