Những người

Những người yêu nhau vĩnh viễn không thể thành đôi, thường không phải là chia tay trong giận dữ mà chia tay trên cơ sở tình bạn.

Xem Thêm Tác Giả Hardy (Anh)