Những người mạnh

Những người mạnh không dùng lời lẽ lăng mạ. Họ mỉm cười.

Xem Thêm Tác Giả L.Leonop