Những luyến tiếc về tình yêu

Những luyến tiếc về tình yêu vẫn còn tạo nên hạnh phúc.

Xem Thêm Tác Giả LERMONTOV