Những lúc bạn mệt mỏi

Hãy cảm ơn những lúc bạn mệt mỏi. Vì sự mệt mỏi hay đuối sức chứng tỏ bạn đã rất nỗ lực.

Xem Thêm Tác Giả Luôn mỉm cười với cuộc sống