Những câu nói nổi tiếng

Những câu nói rất cô đọng, súc tích, tuy rất ngắn gọn nhưng lại thể hiện rõ tư tưởng, quan điểm của những nhà thông thái nổi tiếng trên thế giới được lưu truyền qua nhiều thế hệ, chứa đựng đầy tính triết lý và giá trị văn hóa của nhân loại…

Đóng góp bởi candylove

Quyền lực tỏ rõ con người.

Đóng góp bởi candylove

Cần phải hoàn lại những gì đã vay mượn.

Đóng góp bởi candylove

Ai hạnh phúc? – Người có thể xác khỏe mạnh, tinh thần thanh thản và phát triển các tài năng của mình.

Đóng góp bởi candylove

Ai làm cho nhiều người sợ hãi, thì kẻ đó cũng sợ hãi nhiều người.

Đóng góp bởi candylove

Thời gian vô hạn là bản nguyên của vạn vật.

Đóng góp bởi candylove

Cái gì không đáng tin cậy? – Biển

Đóng góp bởi candylove

Cái gì đáng tin cậy? – Trái đất.

Đóng góp bởi candylove

Cái gì không rõ ràng? – Tương lai.

Đóng góp bởi candylove

Hãy đừng quát mắng ai.

Đóng góp bởi candylove

Hãy biết mọi thứ đều có thời.

Page 1 of 512345