Nhớ quá

Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt
Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi