Nhiệt tình là sức mạnh

Nhiệt tình là sức mạnh, chiếu sáng hi vọng của bạn đến tận các vì sao.
Nhiệt tình là ánh lửa lấp lánh trong mắt bạn, là nhịp điệu nhún nhẩy trong dáng vẻ của bạn. Nó là sự quyết tâm, ý chí và năng lực, thực hiện những tư tưởng của bạn.

Xem Thêm Tác Giả Henry Ford