Nhiệt tình là sấm chớp

Nhiệt tình là sấm chớp lướt nhanh, công suất của nó không thể dùng mã lực để đo.

Xem Thêm Tác Giả Emerson (Mỹ)