Nhiệt tình có giá trị cực đại

Nhiệt tình có giá trị cực đại, chỉ cần chúng ta không vì vậy mà quên đi nguyên nhân.

Xem Thêm Tác Giả Goethe (Đức)