Nhân từ

Nhân từ ngọt ngào là dấu hiệu của tính cao thượng.

Xem Thêm Tác Giả Tago