Nhân nghĩa

Nhân nghĩa làm cao con người. Tiền tài danh vọng làm nhục con người.

Xem Thêm Tác Giả Euclide