Nhân đức thì không giàu.

Làm điều nhân đức thì không giàu. Làm giàu thì không có nhân đức.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Anh