Nhầm lẫn

Làm một ngôi nhà, người thợ tính toán kỹ để khỏi nhầm. Khi yêu, người ta cũng tình rất nhiều, song vẫn nhầm lẫn.

Xem Thêm Tác Giả Pascal