Nhà nghệ

Nhà nghệ thuật có thể truyền đạt tình cảm cao thượng nhất và lương thiện nhất, cũng có thể truyền đạt tình cảm hèn kém nhất và độc ác nhất.

Xem Thêm Tác Giả Lev Tolstoy (Nga)