Nhà nghệ thuật

Trước khi làm nhà nghệ thuật, phải làm một con người trước.

Xem Thêm Tác Giả Lodan (Pháp)