Nhà nghệ thuật tầm thường

Nhà nghệ thuật tầm thường vĩnh viễn đeo mắt kiếng của người khác.

Xem Thêm Tác Giả Lodan (Pháp)