Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức

Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn.

Xem Thêm Tác Giả Uyliam Batơ Dit