Nguyên nhân

Nguyên nhân thực sự làm bạn lo buồn, đều sinh ra từ chỗ bạn nghi ngờ bản thân có hạnh phúc hay không.

Xem Thêm Tác Giả Bernard Shaw (Ireland)