Nguy hiểm

Không có gì nguy hiểm bằng lời khuyên tốt đi kèm với gương xấu.

Xem Thêm Tác Giả De Scudery