Người xấu xa

Không một người nào đã từng cười hết mình và cười xả láng lại đồng thời là người xấu xa.

Xem Thêm Tác Giả Thomas Carlyle