Người vĩ đại

Những người vĩ đại thật sự bao giờ cũng giản dị: cách cư xử của họ tự nhiên và thoải mái.

Xem Thêm Tác Giả F.Clinghe