Người tốt

Muốn làm người tốt phải tìm bạn tốt.

Xem Thêm Tác Giả Cổ ngữ