Người tình đầu tiên

Là người tình đầu tiên của một người phụ nữ thì không có nghĩa gì cả, phải là người yêu sau cùng của họ kia.Donnay

Xem Thêm Tác Giả Donnay