Người thực sự tài giỏi

Người thực sự tài giỏi, chính là người có đủ trí tuệ để giúp đỡ người khác, không để mình bị lừa dối.

Xem Thêm Tác Giả Socrates (Hy Lạp)