Người thừa kế

Tiếng khóc của người thừa kế là nụ cười bị che giấu đi.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ La Tinh