Người thông minh

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Người thông minh học được từ trong sai lầm của người khác, kẻ ngu xuẩn học tập trong sai lầm của chính mình.