Người thông minh

Người thông minh học được từ trong sai lầm của người khác, kẻ ngu xuẩn học tập trong sai lầm của chính mình.

Xem Thêm Tác Giả Penn (Mỹ)