Người thông minh thích học

Người thông minh thích học, nhưng người ngu lại thích dạy.

Xem Thêm Tác Giả Chekhov (Nga)