Người thông minh

Người thông minh biết hình như mọi thứ đều đáng cười, mà người sáng suốt thì biết hình như không có gì là đáng cười cả.

Xem Thêm Tác Giả Goethe (Đức)