Người thiếu khôn ngoan

Người thiếu khôn ngoan là người đứng trong tiệm bán dù suốt trận mưa.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Anh