Người thiệt thòi nhất

Khi yêu, đàn ông là người vất vả nhất, nhưng khi lấy nhau rồi phụ nữ là người thiệt thòi nhất.

Xem Thêm Tác Giả Seckexpơ