Người thầy vĩ đại

Người thầy trung bình chỉ biết nói, Người thầy giỏi biết giải thích, Người thầy xuất chúng biết minh họa, Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng .

Xem Thêm Tác Giả William A. Warrd

  • Lê Happj

    hay

    • lê hiếu


      hay