Người thầy đầu tiên

Người thầy đầu tiên

Người cha chính là người thầy đầu tiên của đứa trẻ.

Xem Thêm Tác Giả T. Thore