Người thấu hiểu đau buồn

Người thấu hiểu đau buồn, rất ít khi phiền muộn.

Xem Thêm Tác Giả Disraeli (Anh)