Người ta thường khen

Người ta thường khen chỉ để được khen. Từ chối lời khen là muốn được khen gấp hai.

Xem Thêm Tác Giả La Rochefoucould