Người ta gọi gia đình là

Người ta gọi gia đình là một nhóm người phối hợp bởi một dòng máu và bất hoà bởi những vấn đề tiền bạc.

Xem Thêm Tác Giả Rey

Người ta gọi gia đình là

Người ta gọi gia đình là một nhóm người phối hợp bởi một dòng máu và bất hoà bởi những vấn đề tiền bạc.

Xem Thêm Tác Giả Rey